Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.
Aktualizovat

Můžeme pracovat s cookies,
ať víme, jak to na našem webu žije?

Komentovaná prohlídka výstavy Petra Švecová | V zahradě a o kus dál 

30.03.2023 17:00 - 18:00
Oblastní galerie Liberec
Ukázat akci na mapě
  • Komentovaná prohlídka

Setkání s malbou Petry Švecové je vstupem do subtilního světa křehkých námětů, v němž motivy přírody, květin a dívek, vystupující z jemných vrstev olejových barev, jsou archetypálním obrazem čisté duše hledající místo v nestálém světě. Nikdy se však divákovi nepředstaví naplno, ale balancují na hranici uchopitelného. Švecová ve svých obrazech dovoluje zachytit pouze zlomek dané skutečnosti, jež je součástí mnohem většího celku. Jednotlivými fragmenty a symboly nevysvětluje, pouze napovídá, s využitím minimalistického počtu znaků a zaměřením na koloristické kvality malby.

Zahrada představená Petrou Švecovou vypovídá o autorčině vnitřní skutečnosti. Sama ji vnímá jako útočiště či chráněné místo, kde může nalézt svobodu a úkryt. Je to místo pro rozvíjení vnitřního Já a bezpečný prostor pro růst a zkoumání krásy v nejistém světě. Místo, které díky svému řádu a uzavřenosti může zprostředkovávat útěchu, důvěru a naději. Kouzlo a tajemství zahrad se analogicky podobá životu samotnému, jako prostor svobodného vytváření a pěstování snů, ambicí a vášní. Výstava V zahradě a o kus dál je meditací na téma zahrad, zároveň se ale snaží tento limit opustit: jít za plot, hledat skryté asociace ve věcech, které považujeme za běžné, ale které v sobě nesou hlubší, generacemi sdílenou zkušenost.

Švecové detailní pohledy na květiny či části figury hraničí s abstrakcí a vyzývají diváky, aby zpomalili a vychutnali si proces pečlivého pozorování. Prostřednictvím abstrakce je umělkyně schopna niterně sdělovat příval emocí, které mohou být ve figurativních dílech potlačeny. Až skoro monochromaticky laděné pastelové obrazy představují syntézu řady impulzů, vykazují kontinuitu s evropskou historickou malbou, ale i s moderní a současnou kulturou.

Čas konání

17:00 až 18:00

Vstupné

Výstava v Bazénové hale a Expozice 150 Kč

Snížené 100 Kč

Rodinné 300 Kč

Expozice 100 Kč

Snížené 50 Kč

Rodinné 200 Kč

Doprovodný program: 20 Kč/žák.

Komentovaná prohlídka: 50 Kč/osoba.

Roční vstupenka: 350 Kč (osobní), 700 Kč (rodinná).

Každý čtvrtek volný vstup.

Adresa a kontakt

Oblastní galerie Liberec

Masarykova 723/14, 460 01 Liberec

+420 485 106 321

Podělte se o událost s přáteli Sdílet na Facebooku